Arkādijs Suškins atkārtoti ievēlēts par Cēsu Uzņēmēju kluba prezidentu

Arkādijs Suškins atkārtoti ievēlēts par Cēsu Uzņēmēju kluba prezidentu

Sanāksmē apspriestās tēmas bija par kluba darbību, jaunu biedru uzņemšana un esošo apbalvošana. Tā pat tika apspriests kluba prezidenta atskaišu ziņojums par iepriekšējā gada sapulcēm un pieredzes apmaiņas braucieniem. Viens no galvenajiem sanāksmes mērķiem bija valdes pārvēlēšana, kur diskusiju ceļā biedriem bija jāpieņem lēmums un jāizveido jauna velde. Šobrīd valdes sastāvā ir septiņi biedri un viens revidents, un par valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts A.Suškins.

Kopumā, 2013 gadā notika 14 pasākumi, kuros tika iekļautas lietišķās tikšanās un iepazīšanās ar tādiem uzņēmumiem kā AAS "Balta", "Dores", Z/S "Kliģēni", "Vinnis". Lai sekmētu reģionālo sadarbību un informācijas apmaiņu, Cēsu uzņēmēju klubs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavu un Rēzekni. Kluba pārstāvjus uzņēma vietējās rīcību grupas ar mērķi veicināt labas pieredzes un prakses apguvi, pārņemšanu uzņēmumos, saimniecībās un organizācijās. Novembrī bija pirmā tikšanās ar jauno Cēsu novada domes vadību, kurā pārrunājām un diskutējām par aktualitātēm. Visi gada pasākumi tika veiksmīgi aizvadīti un nosvinēti Ziemassvētku noslēguma ballē, kas norisinājās pie kluba biedra SIA Priekuļu mašīnas stacija pārstāvja A. Melbārža.

Sanāksmē piedalījās: Ieva Jansone, Aleksandrs Raubiško, Arkādijs Suškins, Uldis Kvants, Andris Melbārdis, Diāna Dančauska, Jānis Bāliņš, Ivars Noviks, Sandra Ģeida, Māris Bērziņš un Linda Sīlīte.

Foto: Cēsu Uzņēmēju kluba biedri
  

Foto: Arkādijs Suškins tiek ievēlēts par
Cēsu Uzņēmēju kluba prezidentu

SADARBĪBAS PARTNERI

 


Kontakti

Cēsu Uzņēmēju klubs
Valmieras iela 2, Cēsis, LV-4101
Reģ.Nr. 40008009883
www.cuk.lv
Valdes priekšsēdētājs Arkādijs Suškins
Telefons: +371 29413430

Seko mums sociālajos tīklos: